تعرفه طراحی سایت

قیمت طراحی سایت و فروشگاه اینترنتی

 

_

ساده

40 هزارتومان
به ازای هرماه
100 GB Disk Space
50 Databases List
Free Domain Registration
1 Hosting Space
FREE Ad Coupons
Account Control Panel
FREE 24/7 Support

کوچک

80 هزارتومان
به ازای هر ماه
500 GB Disk Space
100 Databases List
Free Domain Registration
1 Hosting Space
FREE Ad Coupons
Account Control Panel
FREE 24/7 Support

استاندارد

180 هزارتومان
به ازای هرماه
1000 GB Disk Space
200 Databases List
Free Domain Registration
2 Hosting Space
FREE Ad Coupons
Account Control Panel
FREE 24/7 Support

حرفه ای

380 هزارتومان
به ازای هرماه
Unlimited Disk Space
Unlimited Databases List
Free Domain Registration
Unlimited Hosting Space
FREE Ad Coupons
Account Control Panel
FREE 24/7 Support