طراحی لوگو

لوگو …. ؟

لوگو یا نشان به زبان ساده تر یک تصویر از هر آنچه شما هستید و ارائه میدهید را در ذهن و باور مخاطب تداعی میکند . داشتن لوگو یکی از ابزارهای ضروری برای برندینگ محسوب میشه و قطعا نیاز به سلیقه، حساسیت، درک و …. دارد .

باور مردم …. ؟

لوگو شما باید مردم و مخطابین شمارا تحت تاثیر قراردهد . اولین سلاح برندینگ شما لوگو شماست . هر لوگو نیاز به یک شعار برای کامل تر شدن شخصیت خود دارد . چقدر برای ساخت یک لوگو ایده دارید ؟؟

بعد
قبل
بعد
قبل
بعد
قبل