نمونه کار پادکست

ساخت پادکست در ویدار 

امروز رسانه پادکست فارسی هر روز در حال پیشرفت و بزرگتر شدن به لطف مخاطبان بی شماری است که با علاقه برنامه های مورد نیاز و علاقه خود را در زمان هایی در روز گوش میدهند و یکی از رسانه های پردرآمد از نظر ساخت مخاطب برای کسب و کارهاست. ما در ویدار با فراهم کردن شرایط استودیویی برای ضبط تا انتشار و طراحی و برندینگ پادکست ها فعالیت میکنیم .

رادیو ویدار از ضبط تا انتشار در استودیو اختصاصی

رادیو 24 از ضبط تا انتشار در استودیو اختصاصی

رادیو دوریکوین از ضبط تا انتشار